Termín pro odevzdávání domácích prací skončil 30.11.2018.
Děkujeme.